Begeleiding Bouwen in Suriname
Droomt u ook wel eens van een woonhuis of een villa in Suriname?

U wilt graag gaan bouwen, maar u bent niet in staat om zelf het gehele bouwproces op de voet te volgen in Suriname. Surima kan deze taak van u overnemen. Wij begeleiden het proces van de eerste ideeën tot de uiteindelijke oplevering. Het bespaart u veel tijd en geld.

U weet wat u wilt, maar staat OW het toe en kan het allemaal gerealiseerd worden? Wie is een goede architect? Hoe krijgt u een bouwvergunning en heeft u misschien nog andere vergunningen nodig? Welke aannemer kunt u het beste inschakelen? Hoe weet u dat er gebouwd wordt naar uw wensen? En wat gaat het allemaal kosten? Dit soort vragen stelt u zich als u wilt gaan bouwen. Wij stellen ons in uw dienst en staan u bij met alle vraagstukken en problemen op bouwkundig gebied. Wij begeleiden verbouwingen en geven adviezen bij bouwkundige problemen. Als eerste maken we een inventarisatie van uw wensen en behoeften, wat voor afwerkingsniveau, wensen t.a.v. installaties enz. Deze wensen stemmen we af op het te besteden budget.

 

Voor het uitwerken van uw bouwplannen bent u bij Surima aan het juiste adres. Wij brengen u in contact met de juiste financiële partner, wij zorgen voor de benodigde vergunningen en kunnen u helpen bij het vinden van de juiste architect en/of aannemer. Wij kunnen ook de (ver-) bouwwerkzaamheden voor u bewaken, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw plannen, zoals deze op papier staan, worden uitgevoerd.

Surima draagt zorg voor het bouwmanagement:

Het controleren, registreren en het bijsturen van het bouwproces. Daarmee heeft u een goed instrument in handen om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen. Onafhankelijk toezicht en advies is een must bij de realisatie van een bouwproject. De kwaliteit van de uitvoering wordt hierdoor bepaald. Toetsing van het werk aan bestek en tekeningen maakt daar deel van uit, evenals het signaleren van afwijkingen en het voorkomen van problemen.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  1. Opstellen van een programma van eisen
  2. Uitwerken van een schetsontwerp
  3. Aanvragen van offertes
  4. Afsluiten van contracten
  5. Toezicht houden op uitvoering en kwaliteit
  6. Begeleiding bij eindoplevering

 

Het vervaardigen van een ontwerp is een zoektocht naar een integrale oplossing van inpassing in omgeving, aanpassing aan bestaande situatie en detaillering. Iedereen wil graag duidelijkheid over de kosten om het project binnen het vastgestelde budget realiseren. Wij stellen al voor de bestek- en tekeningenfase de bouwkosten vast. Al in een vroeg stadium weet u of het project financieel haalbaar is. Op basis daarvan laat u het ontwerp verder uitwerken.

Wij behandelen een opdracht van concept tot gebouw. Het programma van eisen formuleren wij in samenspraak met de opdrachtgever. Op basis daarvan komt – stapsgewijs en steeds in overleg – het ontwerp tot stand.

Bij een aanvraag om bouwvergunning dient naast het aanleveren van tekeningen ook constructieberekeningen (en -tekeningen) aangeleverd te worden. Openbare Werken toetst zoals eerder aangegeven aan het Bouwbesluit. De constructieve veiligheid (o.a. fundering, draagconstructie, grenstoestand van een bouwwerk) maakt deel uit van het Bouwbesluit. Wij verzorgen de bouwaanvraag inclusief de constructieve gegevens. De benodigde formulieren voor de bouwvergunningaanvraag worden door ons ingevuld. U hoeft alleen de formulieren te ondertekenen.

Wij verzorgen zowel bedrijfsmatig als particulier calculaties. Nadat inzichtelijk is wat u wensen en behoeften zijn, kunnen wij voor u een calculatie maken. Hierdoor krijgt u een precies beeld wat het budget is wat bij deze wensen en behoeften past. Aan de hand van deze calculatie kunnen we dan op zoek gaan naar een passende aannemer die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren, en vergelijkingen maken met een offerte die de aannemer zal opstellen.

Meer weten? Neem contact op of bel voor een vrijbljvend adviesgesprek: +31 6 1172 2779.

Welkom op Surima Vastgoed!

Surima is een consultancy onderneming op het gebied van vastgoed in Suriname.

Hetgeen waar wij verschil in maken is dat wij u als klant niks willen verkopen. Wij bouwen niet zelf, maar doen het projectmanagement voor bedrijven en particulieren in Nederland, die aldaar in Suriname bouwen met lokale bedrijven.

“Nooit een slager zijn eigen vlees laten keuren”

Bovenstaande uitdrukking verwoordt het beste wat wij doen. Wij controleren de leverancier of het bedrijf ter plaatse in Suriname of deze de contracten met u nakomt zoals afgesproken. Gezien wij niet uw verkoper/leverancier zijn kunnen wij dit uiteraard het objectiefst doen.

Helaas komt het vaak voor dat er een rapportage naar de klant wordt gedaan door het bedrijf waarmee zaken is gedaan. Het komt helaas dus ook vaak voor in Suriname dat cruciale fouten niet op tijd of helemaal niet worden gemeld. Dit uiteraard door eigenbelang van het bedrijf.

Wij als Surima geven u de mogelijkheid om, door ons in te huren, een gedegen objectieve kwaliteitscontrole te verkrijgen.

  • u bespaart op tickets en verblijfskosten
  • u verkrijgt technische rapportage waar u als leek niet op zou letten
  • u heeft toegang tot een groot netwerk van lokale vakmannen
  • wij trachten uw vragen met betrekking tot uw projecten binnen 24 uur te beantwoorden

Hieruit voortvloeiend bieden wij ook meerdere diensten aan met een zo helder mogelijk verdienmodel.